Iskolánk dolgozói

Nevelőtestület
1.  noemi TORMÁNÉ BAKODY NOÉMI  Igazgató / Direktorin
tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
2. TÓTH TIBORNÉ  igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
matematika, magyar nyelv és irodalom, könyvtár / Mathematik, Ungarische Lit. und Grammatik, Bibliothek
3. BALOGHNÉ NEMES ERIKA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanár, német nyelv / Sprachlehrerin für Deutsch
4. HERTELENDY-OLTÁRCZI OTTÍLIA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
5. ALBRECHT TÍMEA tanár, német nyelv / Sprachlehrerin für Deutsch
6. BALOGHNÉ FÜLÖP MÁRTA tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
7. BODNÁR SÁNDORNÉ  tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
8. BUCZOLITSCH ISTVÁNNÉ tanító, rajz szakkollégium / Lehrerin
9. CSÁNYI-HANDA ÉVA napközis nevelő
10. CSERNUS GÁBORNÉ tanár, német nyelv és irodalom, ének-zene tanár / Deustche Sprache und Literatur, Musik Lehrerin
11. DELY ZSUZSANNA tanár, földrajz, történelem/ Geographie, Geschichte
12. DERDÁK ZOLTÁN tanár, informatika/ Lehrer, Informatik
13. DOMONKOS MÓNIKA tanár, magyar nyelv és irodalom
14. EŐRINÉ ANDRÁSI ANNA tanár, matematika / Lehererin, mathematik
15. FEHÉR ISTVÁN tanító, napközis csoportvezető / Lehrer
16. FEKETE MARIANNA fejlesztőpedagógus / Sonderpädagogin
17. FESSLER ANNA tanár, magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Literatur und Grammatik
18. GALAMBOSNÉ SCHÖLL ÉVA napközis nevelő
19. HARIS-PAYER ILONA GERTRÚD tanár, német nyelv és irodalom / Sprachlehrerin für Deutsch
20. HAVASINÉ MARTOS EMESE tanár, német nyelv és irodalom / Sprachlehrerin für Deutsch
21. HENCKIRÁLY ERZSÉBET napközis csoportvezető, tanító, tanár / Lehrerin
22. HONYÁK FERENC tanár, fizika / Lehrer, Physik
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
23. HORVÁTH BEÁTA tanár, történelem, könyvtár, társadalom és állampolgári ismeretek/ Geschichte, Bibliothek
24. HORVÁTH FERENCNÉ tanító, informatika műveltségterület, népművelés szakkollégium / Lehrerin, Informatik
25. HORVÁTH ZSOLTNÉ tanár, magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
26. HROBÁT EDIT  

napközis csoportvezető

27. JÄCKELNÉ KOZÁK PIROSKA tanár, matematika, technika / Lehrerin, Mathematik, Technik
28. JÁRDÁNHÁZY KATALIN

felsős mk.vez./ Fachleiterin Naturwissenschaften

tanár, matematika, ének-zene / Mathematik, Musik

29. JUHÁSZ LÁSZLÓ tanító, napközis csoportvezető / Lehrer
30. KACZEUS EDINA tanár, német nyelv, biológia /Deutschlehrerin, Biologiefelsõs német mk.vez. / Deutscher Fachleiterin in der Oberstufe
31. KAUFMANN ZSUZSANNA tanító, német nyelv, nemzetiségi német nyelv szakkollégium / Sprachlehrerin für Deutsch
32. KENDE JUDIT tanító, magyar műveltségterület, nemzetiségi német nyelv / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik, Deutschlehrerin
33. KONDÁS RÉKA ILDIKÓ tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
34. KRASZNAI RUDOLF testnevelő tanár
35. KOPÁCSI ZSUZSANNA tanító, német / Sprachlehrerin für Deutsch
36. KOVÁCS DORINA tanító / Lehrerin
37. KŐHALMINÉ NAGY ERIKA tanító / Lehrerin
38. LENGYEL GABRIELLA tanár, testnevelés, népművelés, gyógytestnevelés / Sport
39. LI MOLLI tanár, angol / Sprachlehrerin für English
40. LICSKAINÉ MÁRTON MÁRIA tanító, német / Sprachlehrerin für Deutsch
41. LISZKAY ZSUZSANNA tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
42. MAGYAR NOÉMI tanító, német / Sprachlehrerin für Deutsch
43. MAJNOVICS MARIANNA tanár, német nemzetiségi nyelv / Sprachlehrerin für Deutsch
44. MARKÓNÉ FEILER ÁGNES napközis nevelő
45. MICHAEL ÁGNES tanár, német nyelv,pedagógia / Sprachlehrerin für Deutsch, Fachpädagogin
46. MOLNÁRNÉ ÚJVÁRI EMESE tanár, német, német környezet, hon- és népismeret / Sprachlehrerin für Deutsch, Umweltkunde, Volkskunde
47. NYESTE MÁRIA IRÉN gyógypedagógus
48. OROSZ-TÓTH ADRIENN tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
49. POLGÁRNÉ HORVÁTH BEATRIX tanító / Lehrerin
50. POLYÁNYI EDIT tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
51. PONGRÁCZ ERIKA tanár, matematika, német / Lehrerin, Mathematik, Deutsch
52. PÖRNYESZI-KOVÁCS ANDREA tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
53. PROROK-LESKÓ ANNAMÁRIA napközis csoportvezető, tanító / Lehrerin
54. RAGATSNÉ KÖLLY SZILVIA ÉVA tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
55. REGÉNYINÉ SCHŐBERL HELLA tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
56. ROSENSTINGL ESZTER tanító / Lehrerin
57. SALGA HAJNALKA tanító / Lehrerin
58. SCHÖNWALD GYÖNGYI tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
59. SEFF RITA tanár, matematika, rajz / Mathematik, Zeichnen
60. SOLYMOS VERONIKA tanító / Lehrerin
61. SUPPER ANNA tanító, német/ Lehrerin
62. SZALAY DÁNIEL testnevelő tanár / Lehrer, Sport
63. SZÁRNYASINÉ KOVÁCS ESZTER tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
64. SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSANNA tanár, technika-életvitel, biológia / Hauswirtschaft, Biologie
65. TAKÁCSNÉ ECSEDI EMESE tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
66. TASCHNER TAMÁS tanár, német földrajz / Lehrer, Geographie
67. TÁLOS ÉVA napközis csoportvezető
tanító, tanár, rajz / Lehrerin, Zeichnen
68. TOMOPULU ANDROMÁHI tanító / Lehrerin
69. TÓTH ZSUZSANNA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
70. TURCSY IBOLYA ZSUZSANNA napközis csoportvezető,     tanító, természetismeret műveltségterület / Lehrerin, Naturkunde
71. VARGHA ZSUZSA tanító,drámapedagógus, kulturális manager / Lehrerin
72.  VILLÁNYI KRISZTINA tanító, napközis nevelő / Lehrerin
73. VÖRZSÖNITS KINGA  
tanár, testnevelés, földrajz / Sport, Geographie
74. ZÁTROK HAJNALKA  
tanító, testnevelés szakkollégium, tanár, történelem / Lehrerin, Geschichte
Nevelő és oktató munkát segítők
75. BÉRES BRIGITTA ANETT pedagógiai asszisztens
76. BODNÁRNÉ TORMA KRISZTINA laboráns
77. CSEH ISTVÁNNÉ nemzetiségi koordinátor
78. HORVÁTH ERZSÉBET iskolatitkár
79. LAKATOS SZILÁRD ISTVÁN rendszergazda
80. SÓLYOM KATALIN iskolatitkár
81. VARGA-LEY SZILVIA pedagógiai asszisztens
82. VÁRNAGYNÉ KOLLER ANITA pedagógiai asszisztens

A hozzászólások lezárva.