Tanáraink

1. kep TORMÁNÉ BAKODY NOÉMI  Igazgató / Direktorin
tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
2. kep TÓTH TIBORNÉ  igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
matematika, magyar nyelv és irodalom, könyvtár / Mathematik, Ungarische Lit. und Grammatik, Bibliothek
3. kep NÉMETHNÉ MÓRICZ HENRIETT igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
6.a, tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
4. kep OLTÁRCZI OTTÍLIA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
5. kep ALBRECHT TÍMEA 7.f, tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
6. kep BALOGHNÉ NEMES ERIKA tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
7. kep BODNÁR SÁNDORNÉ  1.b, tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
8. kep BODÓ MÁRTA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár, rajz szakkollégium/ Lehrerin
9. kep BUCZOLITSCH ISTVÁNNÉ 2.b, tanító, rajz szakkollégium / Lehrerin
10. DERDÁK ZOLTÁN 7.c, tanár, informatika/ Lehrer, Informatik
11. DOMONKOS MÓNIKA napközis nevelő, magyar nyelv és irodalom
12. kep DUDLÁNÉ BUDAVÁRI ILONA 4.b, tanító, tanár magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
13. kep EŐRI KATALIN tanár, német nyelv / Deutsch
14. kep FEKETE MARIANNA napközis csoportvezető
15. kep FESSLER ANNA 6.c, tanár, magyar nyelv és irodalom, népművelés / Ungarische Lit. und Grammatik
16. kep G. ANDRÁSI ADRIENNE 4.a, tanító, könyvtár szakkollégium/ Lehrerin
17. kep GUCSIKNÉ DELY ZSUZSANNA 8.c, tanár, földrajz, történelem/ Geographie, Geschichte
18.  HALMAI ATTILÁNÉ gyógypedagógus / Heilpädagogin
19. kep HENCKIRÁLY ERZSÉBET napközis csoportvezető, tanár
20. kep HONYÁK FERENC 5.d, tanár, fizika / Lehrer, Physik
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
21. kep HORVÁTH BEÁTA tanár, történelem, könyvtár, társadalom és állampolgári ismeretek, pedagógus szakvizsga/ Geschichte, Bibliothek
22. kep HORVÁTH FERENCNÉ 1.d, tanító, informatika műveltségterület, népművelés szakkollégium / Lehrerin, Informatik
23. kep HORVÁTH ZSOLTNÉ 8.a, tanár, magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
24. kep HORVÁTHNÉ LISZKAY ZSUZSANNA 5.a, tanár, német nyelv / Deutsch
25. kep HROBÁT EDIT  

tanár, nemzetiségi német nyelv / Deutschlehrerin

26. kep JÄCKELNÉ KOZÁK PIROSKA napközis csoportvezető, tanár
27. kep JÁRDÁNHÁZY KATALIN

8.b, felsős mk.vez./ Fachleiterin Naturwissenschaften

tanár, matematika, ének-zene / Mathematik, Musik

28. JUHÁSZ LÁSZLÓ tanító, napközis csoportvezető
29. kep KACZEUS EDINA tanár, német nyelv, biológia /Deutschlehrerin, Biologiefelsõs német mk.vez. / Deutscher Fachleiterin in der Oberstufe
30. kep KAUFMANN ZSUZSANNA 3.a, tanító, német nyelv, nemzetiségi német nyelv szakkollégium / Deutschlehrerin
31. kep KENDE JUDIT 2.a, tanító, magyar műveltségterület / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
32. kep KOPÁCSI ZSUZSANNA 1.a, tanító, német / Lehrerin, Deutsch
33. KŐHALMINÉ NAGY ERIKA 3.d, tanító / Lehrerin
34. kep LENGYEL GABRIELLA tanár, testnevelés, népművelés, gyógytestnevelés / Sport
35. LICSKAINÉ MÁRTON MÁRIA tanító, német / Lehrerin, Deutsch
36. MARKÓNÉ FEILLER ÁGNES MÁRTA napközis nevelő
37. kep MICHAEL ÁGNES 6.d, tanár, német nyelv,pedagógia / Deutschlehrerin, Fachpädagogin
38. kep MOLNÁRNÉ ÚJVÁRI EMESE tanár, német, német környezet, hon- és népismeret / Deutschlehrerin, Umweltkunde, Volkskunde
39. kep POLGÁRNÉ HORVÁTH BEATRIX 2.d, tanító / Lehrerin
40. PÖRNYESZI-KOVÁCS ANDREA napközis nevelő
41. RAGATSNÉ KÖLLY SZILVIA ÉVA tanár, német / Lehrerin, Deutsch
42. kep REGÉNYINÉ SCHŐBERL HELLA 3.c, tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
43. kep RINGHOFER ALIDA  
tanár, matematika, testnevelés / Mathematik, Sport
44. SALGA HAJNALKA tanító, napközis csoportvezető/ Lehrerin
45. kep SCHÖNWALD GYÖNGYI  napközis csoportvezető
46. kep SEFF RITA tanár, matematika, rajz / Mathematik, Zeichnen
47. SZABÓ ANDREA német nemzetiségi tanító, ének-zene
48. kep SZALAY DÁNIEL testnevelő tanár / Lehrer, Sport
49. kep SZÁRNYASINÉ KOVÁCS ESZTER 4.c, tanító, ének-zene szakkollégium / Lehrerin
50. kep SZEGEDI TÜNDE 2.c, tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
51. kep SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSANNA 6.b, tanár, technika-életvitel, biológia / Hauswirtschaft, Biologie
52. kep TAKÁCSNÉ ECSEDI EMESE tanár, német / Lehrerin, Deutsch
53. TÁLOS ÉVA napközis csoportvezető
tanító, tanár, rajz / Lehrerin, Zeichnen
54. kep TEICHTINGER JÁNOS tanár, matematika, kémia / Mathematik, Chemie

55. kep TOMOPULU ANDROMÁHI 1.c, tanító, orosz szakkollégium / Lehrerin
56. kep TÓTH ZSUZSANNA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
57. kep TURCSY IBOLYA ZSUZSANNA napközis csoportvezető,     tanító, természetismeret műveltségterület / Lehrerin, Naturkunde
58. kep VARGHA ZSUZSA 3.b, tanító,drámapedagógus, kulturális manager / Lehrerin
59. VERESNÉ ROSENSTINGL ESZTER tanító, német nyelvoktató / Lehrerin, Deutsch
60. kep VIEZZI ÁKOSNÉ 4.d, alsós mk.vez. / Fachleiterin in der Unterstufe

tanító, testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus / Lehrerin, Sonderpädagogin

61.  VILLÁNYI KRISZTINA napközis nevelő
62. kep VÖRZSÖNITS KINGA  
5.c, tanár, testnevelés, földrajz / Sport, Geographie
63. kep ZANDER, ANDREAS tanár, német nyelv németországi vendégtanárunk / Gastlehrer aus Deutschland
64. kep ZÁTROK HAJNALKA  
5.b, tanító, testnevelés szakkollégium, tanár, történelem / Lehrerin, Geschichte
Nevelő és oktató munkát segítők
65. kep NYESTE MÁRIA IRÉN  pedagógiai asszisztens
66. KOVÁCS LÁSZLÓ PÉTERNÉ  iskolatitkár
67. kep HORVÁTH ERZSÉBET  iskolatitkár
68. kep FEHÉR ISTVÁN  rendszergazda

A hozzászólások lezárva.