Tanáraink

1.  noemi TORMÁNÉ BAKODY NOÉMI  Igazgató / Direktorin
tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
2. TÓTH TIBORNÉ  igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
matematika, magyar nyelv és irodalom, könyvtár / Mathematik, Ungarische Lit. und Grammatik, Bibliothek
3. NÉMETHNÉ MÓRICZ HENRIETT igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
6.a, tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
4. OLTÁRCZI OTTÍLIA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
5. ALBRECHT TÍMEA tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
6. BALOGHNÉ NEMES ERIKA tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
7. BODNÁR SÁNDORNÉ  tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
8. BODÓ MÁRTA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár, rajz szakkollégium/ Lehrerin
9. BUCZOLITSCH ISTVÁNNÉ tanító, rajz szakkollégium / Lehrerin
10. DERDÁK ZOLTÁN tanár, informatika/ Lehrer, Informatik
11. DOMONKOS MÓNIKA napközis nevelő, magyar nyelv és irodalom
12. DR. HOBOTNÉ KELEMEN KATALIN angol-történelem szakos tanár
13. DR. NÉMETHNÉ CSATÁRI BEATRIX tanító
14. DUDLÁNÉ BUDAVÁRI ILONA tanító, tanár magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
15. EŐRI KATALIN tanár, német nyelv / Deutsch
16. FEKETE MARIANNA napközis csoportvezető
17. FESSLER ANNA tanár, magyar nyelv és irodalom, népművelés / Ungarische Lit. und Grammatik
18. GUCSIKNÉ DELY ZSUZSANNA tanár, földrajz, történelem/ Geographie, Geschichte
19.  HALMAI ATTILÁNÉ gyógypedagógus / Heilpädagogin
20. HAVASINÉ MARTOS EMESE német nyelv és irodalom szakos tanár
21. HENCKIRÁLY ERZSÉBET napközis csoportvezető, tanár
22. HONYÁK FERENC tanár, fizika / Lehrer, Physik
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
23. HORVÁTH BEÁTA tanár, történelem, könyvtár, társadalom és állampolgári ismeretek, pedagógus szakvizsga/ Geschichte, Bibliothek
24. HORVÁTH ÉVA német nyelv és irodalom szakos tanár
25. HORVÁTH FERENCNÉ tanító, informatika műveltségterület, népművelés szakkollégium / Lehrerin, Informatik
26. HORVÁTH ZSOLTNÉ tanár, magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
27. HORVÁTHNÉ LISZKAY ZSUZSANNA tanár, német nyelv / Deutsch
28. HROBÁT EDIT  

tanár, nemzetiségi német nyelv / Deutschlehrerin

29. JÄCKELNÉ KOZÁK PIROSKA napközis csoportvezető, tanár
30. JÁRDÁNHÁZY KATALIN

felsős mk.vez./ Fachleiterin Naturwissenschaften

tanár, matematika, ének-zene / Mathematik, Musik

31. JUHÁSZ LÁSZLÓ tanító, napközis csoportvezető
32. KACZEUS EDINA tanár, német nyelv, biológia /Deutschlehrerin, Biologiefelsõs német mk.vez. / Deutscher Fachleiterin in der Oberstufe
33. KAUFMANN ZSUZSANNA tanító, német nyelv, nemzetiségi német nyelv szakkollégium / Deutschlehrerin
34. KENDE JUDIT tanító, magyar műveltségterület / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
35. KOPÁCSI ZSUZSANNA tanító, német / Lehrerin, Deutsch
36. KŐHALMINÉ NAGY ERIKA tanító / Lehrerin
37. LENGYEL GABRIELLA tanár, testnevelés, népművelés, gyógytestnevelés / Sport
38. LI MOLLI angol tanár
39. LICSKAINÉ MÁRTON MÁRIA tanító, német / Lehrerin, Deutsch
40. MAGYAR NOÉMI tanító német idegen nyelvi műveltség területen
41. MAJNOVICS MARIANNA tanár, német nemzetiségi nyelv
42. MARÁZ ISTVÁN táncpedagógus
43. MARKÓNÉ FEILLER ÁGNES MÁRTA napközis nevelő
44. MICHAEL ÁGNES tanár, német nyelv,pedagógia / Deutschlehrerin, Fachpädagogin
45. MOLNÁRNÉ ÚJVÁRI EMESE tanár, német, német környezet, hon- és népismeret / Deutschlehrerin, Umweltkunde, Volkskunde
46. POLGÁRNÉ HORVÁTH BEATRIX tanító / Lehrerin
47. PÖRNYESZI-KOVÁCS ANDREA napközis nevelő
48. RAGATSNÉ KÖLLY SZILVIA ÉVA tanár, német / Lehrerin, Deutsch
49. REGÉNYINÉ SCHŐBERL HELLA tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
50. SALGA HAJNALKA tanító, napközis csoportvezető/ Lehrerin
51. SCHÖNWALD GYÖNGYI napközis csoportvezető
52. SEFF RITA tanár, matematika, rajz / Mathematik, Zeichnen
53. SZALAY DÁNIEL testnevelő tanár / Lehrer, Sport
54. SZÁRNYASINÉ KOVÁCS ESZTER tanító, ének-zene szakkollégium / Lehrerin
55. SZEGEDI TÜNDE tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
56. SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSANNA tanár, technika-életvitel, biológia / Hauswirtschaft, Biologie
57. TAKÁCSNÉ ECSEDI EMESE tanár, német / Lehrerin, Deutsch
58. TÁLOS ÉVA napközis csoportvezető
tanító, tanár, rajz / Lehrerin, Zeichnen
59. TEICHTINGER JÁNOS tanár, matematika, kémia / Mathematik, Chemie

60. TOMOPULU ANDROMÁHI tanító, orosz szakkollégium / Lehrerin
61. TÓTH ZSUZSANNA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
62. TURCSY IBOLYA ZSUZSANNA napközis csoportvezető,     tanító, természetismeret műveltségterület / Lehrerin, Naturkunde
63. VARGHA ZSUZSA tanító,drámapedagógus, kulturális manager / Lehrerin
64. VERESNÉ ROSENSTINGL ESZTER tanító, német nyelvoktató / Lehrerin, Deutsch
65. VIEZZI ÁKOSNÉ alsós mk.vez. / Fachleiterin in der Unterstufe

tanító, testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus / Lehrerin, Sonderpädagogin

66.  VILLÁNYI KRISZTINA napközis nevelő
67. VÖRZSÖNITS KINGA  
tanár, testnevelés, földrajz / Sport, Geographie
68. ZÁTROK HAJNALKA  
tanító, testnevelés szakkollégium, tanár, történelem / Lehrerin, Geschichte
Nevelő és oktató munkát segítők
69. NYESTE MÁRIA IRÉN  pedagógiai asszisztens
70. KOVÁCS LÁSZLÓ PÉTERNÉ gondnok
71. HORVÁTH ERZSÉBET  iskolatitkár
72. SÓLYOM KATALIN iskolatitkár
73. FEHÉR ISTVÁN  rendszergazda

A hozzászólások lezárva.