Tanáraink

1.  noemi TORMÁNÉ BAKODY NOÉMI  Igazgató / Direktorin
tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
2. TÓTH TIBORNÉ  igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
matematika, magyar nyelv és irodalom, könyvtár / Mathematik, Ungarische Lit. und Grammatik, Bibliothek
3. NÉMETHNÉ MÓRICZ HENRIETT igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
6.a, tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
4. OLTÁRCZI OTTÍLIA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
5. ALBRECHT TÍMEA tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
6. BALOGHNÉ NEMES ERIKA tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
7. BODNÁR SÁNDORNÉ  tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
8. BODÓ MÁRTA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár, rajz szakkollégium/ Lehrerin
9. BUCZOLITSCH ISTVÁNNÉ tanító, rajz szakkollégium / Lehrerin
10. DERDÁK ZOLTÁN tanár, informatika/ Lehrer, Informatik
11. DOMONKOS MÓNIKA napközis nevelő, magyar nyelv és irodalom
12. DR. HOBOTNÉ KELEMEN KATALIN angol-történelem szakos tanár
13. DR. NÉMETHNÉ CSATÁRI BEATRIX tanító
14. DUDLÁNÉ BUDAVÁRI ILONA tanító, tanár magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
15. EŐRI KATALIN tanár, német nyelv / Deutsch
16. FEKETE MARIANNA napközis csoportvezető
17. FESSLER ANNA tanár, magyar nyelv és irodalom, népművelés / Ungarische Lit. und Grammatik
18. GUCSIKNÉ DELY ZSUZSANNA tanár, földrajz, történelem/ Geographie, Geschichte
19.  HALMAI ATTILÁNÉ gyógypedagógus / Heilpädagogin
20. HARIS-PAYER ILONA GERTRÚD német nyelv és irodalom szakos tanár
21. HAVASINÉ MARTOS EMESE német nyelv és irodalom szakos tanár
22. HENCKIRÁLY ERZSÉBET napközis csoportvezető, tanár
23. HONYÁK FERENC tanár, fizika / Lehrer, Physik
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
24. HORVÁTH BEÁTA tanár, történelem, könyvtár, társadalom és állampolgári ismeretek/ Geschichte, Bibliothek
25. HORVÁTH ÉVA német nyelv és irodalom szakos tanár
26. HORVÁTH FERENCNÉ tanító, informatika műveltségterület, népművelés szakkollégium / Lehrerin, Informatik
27. HORVÁTH ZSOLTNÉ tanár, magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
28. HORVÁTHNÉ LISZKAY ZSUZSANNA tanár, német nyelv / Deutsch
29. HROBÁT EDIT  

tanár, nemzetiségi német nyelv / Deutschlehrerin

30. JÄCKELNÉ KOZÁK PIROSKA napközis csoportvezető, tanár
31. JÁRDÁNHÁZY KATALIN

felsős mk.vez./ Fachleiterin Naturwissenschaften

tanár, matematika, ének-zene / Mathematik, Musik

32. JUHÁSZ LÁSZLÓ tanító, napközis csoportvezető
33. KACZEUS EDINA tanár, német nyelv, biológia /Deutschlehrerin, Biologiefelsõs német mk.vez. / Deutscher Fachleiterin in der Oberstufe
34. KAUFMANN ZSUZSANNA tanító, német nyelv, nemzetiségi német nyelv szakkollégium / Deutschlehrerin
35. KENDE JUDIT tanító, magyar műveltségterület / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
36. KOPÁCSI ZSUZSANNA tanító, német / Lehrerin, Deutsch
37. KŐHALMINÉ NAGY ERIKA tanító / Lehrerin
38. LENGYEL GABRIELLA tanár, testnevelés, népművelés, gyógytestnevelés / Sport
39. LI MOLLI angol tanár
40. LICSKAINÉ MÁRTON MÁRIA tanító, német / Lehrerin, Deutsch
41. MAGYAR NOÉMI tanító német idegen nyelvi műveltség területen
42. MAJNOVICS MARIANNA tanár, német nemzetiségi nyelv
43. MARÁZ ISTVÁN táncpedagógus
44. MARKÓNÉ FEILLER ÁGNES MÁRTA napközis nevelő
45. MICHAEL ÁGNES tanár, német nyelv,pedagógia / Deutschlehrerin, Fachpädagogin
46. MOLNÁRNÉ ÚJVÁRI EMESE tanár, német, német környezet, hon- és népismeret / Deutschlehrerin, Umweltkunde, Volkskunde
47. POLGÁRNÉ HORVÁTH BEATRIX tanító / Lehrerin
48. PÖRNYESZI-KOVÁCS ANDREA napközis nevelő
49. RAGATSNÉ KÖLLY SZILVIA ÉVA tanár, német / Lehrerin, Deutsch
50. REGÉNYINÉ SCHŐBERL HELLA tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
51. SALGA HAJNALKA tanító, napközis csoportvezető/ Lehrerin
52. SCHÖNWALD GYÖNGYI napközis csoportvezető
53. SEFF RITA tanár, matematika, rajz / Mathematik, Zeichnen
54. SZALAY DÁNIEL testnevelő tanár / Lehrer, Sport
55. SZÁRNYASINÉ KOVÁCS ESZTER tanító, ének-zene szakkollégium / Lehrerin
56. SZEGEDI TÜNDE tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
57. SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSANNA tanár, technika-életvitel, biológia / Hauswirtschaft, Biologie
58. TAKÁCSNÉ ECSEDI EMESE tanár, német / Lehrerin, Deutsch
59. TÁLOS ÉVA napközis csoportvezető
tanító, tanár, rajz / Lehrerin, Zeichnen
60. TEICHTINGER JÁNOS tanár, matematika, kémia / Mathematik, Chemie

61. TOMOPULU ANDROMÁHI tanító, orosz szakkollégium / Lehrerin
62. TÓTH ZSUZSANNA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
63. TURCSY IBOLYA ZSUZSANNA napközis csoportvezető,     tanító, természetismeret műveltségterület / Lehrerin, Naturkunde
64. VARGHA ZSUZSA tanító,drámapedagógus, kulturális manager / Lehrerin
65. VERESNÉ ROSENSTINGL ESZTER tanító, német nyelvoktató / Lehrerin, Deutsch
66. VIEZZI ÁKOSNÉ alsós mk.vez. / Fachleiterin in der Unterstufe

tanító, testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus / Lehrerin, Sonderpädagogin

67.  VILLÁNYI KRISZTINA napközis nevelő
68. VÖRZSÖNITS KINGA  
tanár, testnevelés, földrajz / Sport, Geographie
69. ZÁTROK HAJNALKA  
tanító, testnevelés szakkollégium, tanár, történelem / Lehrerin, Geschichte
Nevelő és oktató munkát segítők
70. NYESTE MÁRIA IRÉN  pedagógiai asszisztens
71. KOVÁCS LÁSZLÓ PÉTERNÉ gondnok
72. HORVÁTH ERZSÉBET  iskolatitkár
73. SÓLYOM KATALIN iskolatitkár
74. FEHÉR ISTVÁN  rendszergazda

A hozzászólások lezárva.