Tanáraink

1.  noemi TORMÁNÉ BAKODY NOÉMI  Igazgató / Direktorin
tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
2. TÓTH TIBORNÉ  igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
matematika, magyar nyelv és irodalom, könyvtár / Mathematik, Ungarische Lit. und Grammatik, Bibliothek
3. BALOGHNÉ NEMES ERIKA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanár, német nyelv / Sprachlehrerin für Deutsch
4. HERTELENDY-OLTÁRCZI OTTÍLIA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
5. ALBRECHT TÍMEA tanár, német nyelv / Sprachlehrerin für Deutsch
6. BALOGHNÉ FÜLÖP MÁRTA tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
7. BODNÁR SÁNDORNÉ  tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
8. BUCZOLITSCH ISTVÁNNÉ tanító, rajz szakkollégium / Lehrerin
9. CSERNUS GÁBORNÉ tanár, német nyelv és irodalom, ének-zene tanár / Deustche Sprache und Literatur, Musik Lehrerin
10. DERDÁK ZOLTÁN tanár, informatika/ Lehrer, Informatik
11. DOMONKOS MÓNIKA tanár, magyar nyelv és irodalom
12. DR. HOBOTNÉ KELEMEN KATALIN tanár, angol / Sprachlehrerin für English
13. DR. NÉMETHNÉ CSATÁRI BEATRIX tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
14. DUDLÁNÉ BUDAVÁRI ILONA tanító, tanár magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
15. EŐRINÉ ANDRÁSI ANNA tanár, matematika / Lehererin, mathematik
16. FEHÉR ISTVÁN tanító, napközis csoportvezető / Lehrer
17. FEKETE MARIANNA fejlesztőpedagógus / Sonderpädagogin
18. FESSLER ANNA tanár, magyar nyelv és irodalom, népművelés / Ungarische Lit. und Grammatik
19. GUCSIKNÉ DELY ZSUZSANNA tanár, földrajz, történelem/ Geographie, Geschichte
20.  HALMAI ATTILÁNÉ gyógypedagógus / Heilpädagogin
21. HARIS-PAYER ILONA GERTRÚD tanár, német nyelv és irodalom / Sprachlehrerin für Deutsch
22. HAVASINÉ MARTOS EMESE tanár, német nyelv és irodalom / Sprachlehrerin für Deutsch
23. HENCKIRÁLY ERZSÉBET napközis csoportvezető, tanító, tanár / Lehrerin
24. HONYÁK FERENC tanár, fizika / Lehrer, Physik
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
25. HORVÁTH BEÁTA tanár, történelem, könyvtár, társadalom és állampolgári ismeretek/ Geschichte, Bibliothek
26. HORVÁTH FERENCNÉ tanító, informatika műveltségterület, népművelés szakkollégium / Lehrerin, Informatik
27. HORVÁTH ZSOLTNÉ tanár, magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
28. HROBÁT EDIT  

tanár, nemzetiségi német nyelv / Sprachlehrerin für Deutsch

29. JÄCKELNÉ KOZÁK PIROSKA tanár, matematika, technika / Lehrerin, Mathematik, Technik
30. JÁRDÁNHÁZY KATALIN

felsős mk.vez./ Fachleiterin Naturwissenschaften

tanár, matematika, ének-zene / Mathematik, Musik

31. JUHÁSZ LÁSZLÓ tanító, napközis csoportvezető / Lehrer
32. KACZEUS EDINA tanár, német nyelv, biológia /Deutschlehrerin, Biologiefelsõs német mk.vez. / Deutscher Fachleiterin in der Oberstufe
33. KAUFMANN ZSUZSANNA tanító, német nyelv, nemzetiségi német nyelv szakkollégium / Sprachlehrerin für Deutsch
34. KENDE JUDIT tanító, magyar műveltségterület, nemzetiségi német nyelv / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik, Deutschlehrerin
35. KISS ANDREA alsós mk.vez. / Fachleiterin in der Unterstufe

tanító, testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus / Lehrerin, Sonderpädagogin

36. KONDÁS RÉKA ILDIKÓ tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
37. KOPÁCSI ZSUZSANNA tanító, német / Sprachlehrerin für Deutsch
38. KOVÁCS DORINA napközis csoportvezető, tanító / Lehrerin
39. KŐHALMINÉ NAGY ERIKA tanító / Lehrerin
40. LENGYEL GABRIELLA tanár, testnevelés, népművelés, gyógytestnevelés / Sport
41. LI MOLLI tanár, angol / Sprachlehrerin für English
42. LICSKAINÉ MÁRTON MÁRIA tanító, német / Sprachlehrerin für Deutsch
43. LISZKAY ZSUZSANNA tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
44. MAGYAR NOÉMI tanító, német / Sprachlehrerin für Deutsch
45. MAJNOVICS MARIANNA tanár, német nemzetiségi nyelv / Sprachlehrerin für Deutsch
46. MARÁZ ISTVÁN táncpedagógus
47. MICHAEL ÁGNES tanár, német nyelv,pedagógia / Sprachlehrerin für Deutsch, Fachpädagogin
48. MOLNÁRNÉ ÚJVÁRI EMESE tanár, német, német környezet, hon- és népismeret / Sprachlehrerin für Deutsch, Umweltkunde, Volkskunde
49. NADRAI NÓRA tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
50. OROSZ-TÓTH ADRIENN tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
51. POLGÁRNÉ HORVÁTH BEATRIX tanító / Lehrerin
52. POLYÁNYI EDIT tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
53. PÖRNYESZI-KOVÁCS ANDREA tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
54. PROROK-LESKÓ ANNAMÁRIA napközis csoportvezető, tanító / Lehrerin
55. RAGATSNÉ KÖLLY SZILVIA ÉVA tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
56. REGÉNYINÉ SCHŐBERL HELLA tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
57. ROSENSTINGL ESZTER tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
58. SALGA HAJNALKA tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
59. SCHÖNWALD GYÖNGYI tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
60. SEFF RITA tanár, matematika, rajz / Mathematik, Zeichnen
61. SOLYMOS VERONIKA tanító, napközis csoportvezető / Lehrerin
62. SUPPER ANNA tanító, német/ Lehrerin
63. SZALAY DÁNIEL testnevelő tanár / Lehrer, Sport
64. SZÁRNYASINÉ KOVÁCS ESZTER tanító, ének-zene szakkollégium / Lehrerin
65. SZEGEDI TÜNDE tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
66. SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSANNA tanár, technika-életvitel, biológia / Hauswirtschaft, Biologie
67. TAKÁCSNÉ ECSEDI EMESE tanár, német / Sprachlehrerin für Deutsch
68. TASCHNER TAMÁS tanár, német földrajz / Lehrer, Geographie
69. TÁLOS ÉVA napközis csoportvezető
tanító, tanár, rajz / Lehrerin, Zeichnen
70. TEICHTINGER JÁNOS tanár, matematika, kémia / Mathematik, Chemie

71. TOMOPULU ANDROMÁHI tanító / Lehrerin
72. TÓTH ZSUZSANNA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
73. TURCSY IBOLYA ZSUZSANNA napközis csoportvezető,     tanító, természetismeret műveltségterület / Lehrerin, Naturkunde
74. VARGHA ZSUZSA tanító,drámapedagógus, kulturális manager / Lehrerin
75. VIEZZI ANNA tanító, német / Sprachlehrerin für Deutsch
76.  VILLÁNYI KRISZTINA tanító, napközis nevelő / Lehrerin
77. VÖRZSÖNITS KINGA  
tanár, testnevelés, földrajz / Sport, Geographie
78. ZÁTROK HAJNALKA  
tanító, testnevelés szakkollégium, tanár, történelem / Lehrerin, Geschichte
Nevelő és oktató munkát segítők
79. BODNÁRNÉ TORMA KRISZTINA laboráns
80. CSEH ISTVÁNNÉ nemzetiségi koordinátor
81. HORVÁTH ERZSÉBET iskolatitkár
82. KOVÁCS LÁSZLÓ PÉTERNÉ gondnok
83. LAKATOS SZILÁRD ISTVÁN rendszergazda
84. NYESTE MÁRIA IRÉN pedagógiai asszisztens
85. SÓLYOM KATALIN iskolatitkár
86. VARGA-LEY SZILVIA pedagógiai asszisztens

A hozzászólások lezárva.