Tanáraink

1.  noemi TORMÁNÉ BAKODY NOÉMI  Igazgató / Direktorin
tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
2. TÓTH TIBORNÉ  igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
matematika, magyar nyelv és irodalom, könyvtár / Mathematik, Ungarische Lit. und Grammatik, Bibliothek
3. BALOGHNÉ NEMES ERIKA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
4. HERTELENDY-OLTÁRCZI OTTÍLIA igazgatóhelyettes / stellvertretende Direktorin
tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
5. ALBRECHT TÍMEA tanár, német nyelv / Deutschlehrerin
6. BODNÁR SÁNDORNÉ  tanító, ének szakkollégium / Lehrerin
7. BUCZOLITSCH ISTVÁNNÉ tanító, rajz szakkollégium / Lehrerin
8. CSERNUS GÁBORNÉ német nyelv és irodalom, ének-zene tanár / Deustche Sprache und Literatur, Musik Lehrerin
9. DERDÁK ZOLTÁN tanár, informatika/ Lehrer, Informatik
10. DOMONKOS MÓNIKA napközis nevelő, magyar nyelv és irodalom
11. DR. HOBOTNÉ KELEMEN KATALIN angol-történelem szakos tanár
12. DR. NÉMETHNÉ CSATÁRI BEATRIX tanító
13. DUDLÁNÉ BUDAVÁRI ILONA tanító, tanár magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
14. FEKETE MARIANNA napközis csoportvezető
15. FESSLER ANNA tanár, magyar nyelv és irodalom, népművelés / Ungarische Lit. und Grammatik
16. GUCSIKNÉ DELY ZSUZSANNA tanár, földrajz, történelem/ Geographie, Geschichte
17.  HALMAI ATTILÁNÉ gyógypedagógus / Heilpädagogin
18. HARIS-PAYER ILONA GERTRÚD német nyelv és irodalom szakos tanár
19. HAVASINÉ MARTOS EMESE német nyelv és irodalom szakos tanár
20. HENCKIRÁLY ERZSÉBET napközis csoportvezető, tanár
21. HONYÁK FERENC tanár, fizika / Lehrer, Physik
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs
22. HORVÁTH BEÁTA tanár, történelem, könyvtár, társadalom és állampolgári ismeretek/ Geschichte, Bibliothek
23. HORVÁTH ÉVA német nyelv és irodalom szakos tanár
24. HORVÁTH FERENCNÉ tanító, informatika műveltségterület, népművelés szakkollégium / Lehrerin, Informatik
25. HORVÁTH ZSOLTNÉ tanár, magyar nyelv és irodalom / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik
26. HROBÁT EDIT  

tanár, nemzetiségi német nyelv / Deutschlehrerin

27. JÄCKELNÉ KOZÁK PIROSKA napközis csoportvezető, tanár
28. JÁRDÁNHÁZY KATALIN

felsős mk.vez./ Fachleiterin Naturwissenschaften

tanár, matematika, ének-zene / Mathematik, Musik

29. JUHÁSZ LÁSZLÓ tanító, napközis csoportvezető
30. KACZEUS EDINA tanár, német nyelv, biológia /Deutschlehrerin, Biologiefelsõs német mk.vez. / Deutscher Fachleiterin in der Oberstufe
31. KAUFMANN ZSUZSANNA tanító, német nyelv, nemzetiségi német nyelv szakkollégium / Deutschlehrerin
32. KENDE JUDIT tanító, magyar műveltségterület, nemzetiségi német nyelv / Lehrerin, Ungarische Lit. und Grammatik, Deutschlehrerin
33. KISS ANDREA alsós mk.vez. / Fachleiterin in der Unterstufe

tanító, testnevelés szakkollégium, fejlesztő pedagógus / Lehrerin, Sonderpädagogin

34. KOPÁCSI ZSUZSANNA tanító, német / Lehrerin, Deutsch
35. KOVÁCS DORINA tanító / Lehrerin
36. KŐHALMINÉ NAGY ERIKA tanító / Lehrerin
37. LENGYEL GABRIELLA tanár, testnevelés, népművelés, gyógytestnevelés / Sport
38. LI MOLLI angol tanár
39. LICSKAINÉ MÁRTON MÁRIA tanító, német / Lehrerin, Deutsch
40. LISZKAY ZSUZSANNA tanár, német nyelv / Deutsch
41. MAGYAR NOÉMI tanító német idegen nyelvi műveltség területen
42. MAJNOVICS MARIANNA tanár, német nemzetiségi nyelv
43. MARÁZ ISTVÁN táncpedagógus
44. MARKÓNÉ FEILLER ÁGNES MÁRTA napközis nevelő
45. MICHAEL ÁGNES tanár, német nyelv,pedagógia / Deutschlehrerin, Fachpädagogin
46. MOLNÁRNÉ ÚJVÁRI EMESE tanár, német, német környezet, hon- és népismeret / Deutschlehrerin, Umweltkunde, Volkskunde
47. MÓRICZ HENRIETT tanár, német / Deutschlehrerin
48. NADRAI NÓRA tanár, német / Deutschlehrerin
49. POLGÁRNÉ HORVÁTH BEATRIX tanító / Lehrerin
50. POLYÁNYI EDIT tanító / Lehrerin
51. PÖRNYESZI-KOVÁCS ANDREA napközis nevelő
52. PROROK-LESKÓ ANNAMÁRIA tanító / Lehrerin
53. RAGATSNÉ KÖLLY SZILVIA ÉVA tanár, német / Lehrerin, Deutsch
54. REGÉNYINÉ SCHŐBERL HELLA tanító, testnevelés szakkollégium / Lehrerin
55. ROSENSTINGL ESZTER tanító, német nyelvoktató / Lehrerin, Deutsch
56. SALGA HAJNALKA tanító, napközis csoportvezető/ Lehrerin
57. SCHÖNWALD GYÖNGYI napközis csoportvezető
58. SEFF RITA tanár, matematika, rajz / Mathematik, Zeichnen
59. SUPPER ANNA tanító, német/ Lehrerin
60. SZALAY DÁNIEL testnevelő tanár / Lehrer, Sport
61. SZÁRNYASINÉ KOVÁCS ESZTER tanító, ének-zene szakkollégium / Lehrerin
62. SZEGEDI TÜNDE tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
63. SZENTPÉTERINÉ KOVÁCS ZSUZSANNA tanár, technika-életvitel, biológia / Hauswirtschaft, Biologie
64. TAKÁCSNÉ ECSEDI EMESE tanár, német / Lehrerin, Deutsch
65. TÁLOS ÉVA napközis csoportvezető
tanító, tanár, rajz / Lehrerin, Zeichnen
66. TEICHTINGER JÁNOS tanár, matematika, kémia / Mathematik, Chemie

67. TOMOPULU ANDROMÁHI tanító, orosz szakkollégium / Lehrerin
68. TÓTH ZSUZSANNA napközis csoportvezető
tanító, könyvtár szakkollégium / Lehrerin
69. TURCSY IBOLYA ZSUZSANNA napközis csoportvezető,     tanító, természetismeret műveltségterület / Lehrerin, Naturkunde
70. VARGHA ZSUZSA tanító,drámapedagógus, kulturális manager / Lehrerin
71. VIEZZI ANNA tanító, német / Lehrerin
72.  VILLÁNYI KRISZTINA napközis nevelő
73. VÖRZSÖNITS KINGA  
tanár, testnevelés, földrajz / Sport, Geographie
74. ZÁTROK HAJNALKA  
tanító, testnevelés szakkollégium, tanár, történelem / Lehrerin, Geschichte
Nevelő és oktató munkát segítők
75. BODNÁRNÉ TORMA KRISZTINA laboráns
76. NYESTE MÁRIA IRÉN  pedagógiai asszisztens
77. KOVÁCS LÁSZLÓ PÉTERNÉ gondnok
78. HORVÁTH ERZSÉBET  iskolatitkár
79. SÓLYOM KATALIN iskolatitkár
80. CSEH ISTVÁNNÉ pedagógiai asszisztens
81. FEHÉR ISTVÁN  rendszergazda

A hozzászólások lezárva.