Ballagás, évzáró

ballagTájékoztató tanév végi rendezvényekről

Nyolcadik osztályosok ballagása: 2021. június 18.

  • 16.30: tanulók gyülekezése a tanteremben;
  • 17 óra: ballagási menet (útvonal: a főbejárattól a tornaterem mellett a Rák-patak felőli udvari bejáratig), majd ünnepség az ebédlőben.

Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben a tanévben a tanulók számára a hatályos jogszabályi előírások betartásával megrendezhetjük a ballagást.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, Vendégeket, hogy

  • hagyják szabadon a jelzett útvonalat;
  • 16.30-tól az iskola udvarán (Rák-patak felőli bejárat) tartózkodjanak; ahol
    • tanulónként legfeljebb 3 fő lehet jelen, és ahol
    • a szülők, vendégek is végig tudják követni az ebédlőben zajló eseményeket;
    • a ballagó diákoknak virágot, ajándékot csak az ebédlőből való kijövetel után adjanak át.

Bizonyítványosztás, tanévzáró ünnepély: 2021. június 19. 9 óra (várható befejezés: 10 óra)

Helye: minden osztály a saját tantermében (4.b, 4.c és 4.d az ebédlőben).

A tanuló az ünnepségről csak az igazgató által a szülő előzetes írásbeli kérelmére adott engedélyével maradhat távol. Az iskolában maradó bizonyítványokat a nyári ügyeleti napokon – legkorábban 2021. június 30-án – a titkárságon lehet átvenni (amennyiben az iskolába való belépés engedélyezett lesz).

A tanévzáró ünnepélyre a járványügyi előírások értelmében a tanulókon kívül más nem jöhet be az épületbe.

Szíves megértésüket kérjük.

A hozzászólások lezárva.