Iskolánk profilja

isk5A SOPRONI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA – DNÖ egészséges levegőjű, jó területi adottságú környezetben található. Két épületszárnyból áll: az alsó tagozat épületét 1987-ben újították fel, a felső tagozat épületét 1985-ben építették. Mindkét épület esztétikus, dekorációja gyermekközpontú és az iskola profiljára jellemző. Az iskola jól karbantartott, megfelelõen felszerelt. Videohálózat, korszerű oktatástechnikai eszközök, számítógépek, írásvetítők, fénymásolók, projektorok segítik az oktatást. Udvarral, saját sportpályával, hatalmas, hangszigetelt tornateremmel, szép, rendezvények tartására is alkalmas ebédlővel, több ezer kötetes könyvtárral rendelkezik.

AZ ISKOLA PROFILJA a nemzetiségi német nyelv oktatása, a kétnyelvű oktatás, a nemzetiségi hagyományok ápolása, a sokféle szabadidős elfoglaltság biztosítása, a sportolás. A nemzetiségi német nyelvet már az 1. évfolyamtól heti öt órában sajátíthatják el a gyermekek. A kétnyelvű oktatás szerint haladó osztályok tanulói más szaktárgyi órákon is találkoznak a nemzetiségi nyelvvel: alsó tagozatban környezetismeret, matematika és egyes esetben a készségtárgyak, – a felső tagozatban természetismeret, földrajz, történelem, ének, technika, hon- és népismeret, testnevelés tantárgyak anyagait németül (is) tanulják a gyermekek. A nyelvoktatást segíti, színvonalát emeli a nagyobb létszámú osztályokban történő csoportbontás, a tanórán kívüli beszélgetések, szakkörök, német és osztrák vendégtanárok által tartott társalgási órák, az iskola ausztriai kapcsolatai, egy hetes külföldi nyelvi táborok, illetve 10 napos németországi csereüdülések és a szülők pozitív hozzáállása, aktív segítése.

AZ ELSŐ OSZTÁLYOS olvasástanítási módszerek közül a hangoztató-elemző-összetevő módszer az általános.

A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK között jó az együttműködés. Az osztályfőnökök a családok megismerésére törekedve a fogadóórákon kívül családlátogatásokat és kötetlen programokat is szerveznek. Megkönnyíti az iskolába történő beilleszkedést a tanítási órákon kívüli programok sorozata is: a sok közös kirándulás, játszóházak, műsorok és fellépések – amelyek szervezésében, lebonyolításában az iskola szintén a szülő-pedagógus együttműködésére támaszkodik. Az alsó tagozatos tanulók délutáni tanulását, felügyeletét, szabadidejének hasznos eltöltését, aktív kikapcsolódását, testmozgását a napközi otthon és a tanulószoba biztosítja – igény szerint.

SZAKKÖRÖK közül az alsó tagozatban sport-játék, a zenei, művészeti jellegű szakkörök, nemzetiségi kórus az említésre méltó. A felső tagozatban a sportélet erősödésével a sportkörök száma is növekszik. Szakköri keretekben is történik a számítástechnikai ismeretek átadása, idegen nyelvként az angol nyelv oktatása is. Sikeres az iskola tehetséggondozó munkája, amely részben szakköri munkában, részben alkalmi foglalkozásokon történik. A szaktárgyi versenyeken, sportversenyeken a tanulók teljesítményei kitűnőek.

A HUMÁN TÁRGYAK SZÍNVONALAS OKTATÁSA MELLETT az iskola a természettudományi tantárgyakra is fokozott figyelmet fordít. Az iskolai testnevelés, a tanórán kívüli sportolás előkelő helyet kapott az iskola nevelési elképzeléseiben, programjában. A testnevelés oktatásában a korszerű, egészséget védő, egészséges életmód iránti igényt formáló szemlélet elemei (úszás, tenisz, önvédelmi sport) a hagyományos elemekkel, sportágakkal együtt szerepelnek (labdarúgás, kosárlabda, stb.). A technika tantárgy tanításában a mai kor igényeit követve háztartási ismereteket is kapnak a tanulók.

AZ ISKOLA NYITOTT, jó kapcsolatokkal rendelkezik. A kétnyelvű osztályok többsége partnerosztályokra talált ausztriai iskolákban. Hagyományaik őrzésében ugyancsak nyitottsága mutatkozik meg: nyári táborozásait, zenei rendezvényeit, nemzetiségi programjait és ünnepségeit városi szinten is meghirdeti.

BÁR AZ ISKOLA NEMZETISÉGI NYELVET OKTAT, beiskolázási szabályának értelmében a felvételnél nem kizáró ok a német nemzetiségi származás és a német nyelvi előképzettség hiánya.

Hozzászólás