Leendő elsőseinknek

 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 2018

 

 logo


Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –

Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

9400 Sopron, Fenyő tér 1.      Tel./Fax.: 99/510-232
E-mail: fenyosuli@gmail.com
Honlap: www.fenyoter.sopron.hu

 

Az iskola igazgatója: Tormáné Bakody Noémi
A beíratásért felelős: Tormáné Bakody Noémi
Fogadóórája: csütörtök: 14.30 -15.30 óráig

 

Sok szeretettel köszöntjük a leendő első osztályosokat és szüleiket!

 

Rövid bemutatkozásunkkal szeretnénk segíteni felelősségteljes döntésüket, mellyel kisgyermekük iskoláját megválasztják.

A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolája.

Sopron kertvárosának határán, Bánfalva egészséges levegőjű zöld övezetében várja tanulóit.

A jól felszerelt, több ezer kötetes magyar és német nyelvű könyvtárral, számítógép-teremmel, nagy tornateremmel, sportpályával, saját udvarral rendelkező iskola épületében több mint 790 diák tanul. Két épületszárnyán jelenleg a 17 osztályt foglalkoztató alsó, és a 13 osztályból álló felső tagozat osztozik.

 

Első osztályainkról

A 2018/2019-es tanévben négy első osztály indítását tervezzük.

Leendő elsős osztálytanítók: 1.a Licskainé Márton Mária

                                                1.b Dudláné Budavári Ilona

                                                1.c Szárnyasiné Kovács Eszter

                                                1.d Viezzi Ákosné

 

Iskolánk profilja már első osztálytól kezdve a német nemzetiségi nyelvoktatás.

A gyerekek német nemzetiségi kétnyelvű, vagy német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban tanulhatnak.

 

Tantárgyak

Óra/hét

Magyar nyelv és irodalom

7

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

5

Matematika

4

Környezetismeret

1

Technika és életvitel

1

Ének-zene

1

Vizuális kultúra

1

Testnevelés és sport

5

Népismeret

1

Erkölcstan/hit- és erkölcstan

1

Összesen:

27

 

Az óvoda és az iskola között zökkenőmentes átmenetre törekszünk, ezért szükség esetén fejlesztő-és gyógypedagógusok segítik munkánkat. A fejlesztés egyénileg, illetve kis csoportban történik.

A német nemzetiségi nyelv magas szintű oktatását szolgálja:

  • a nyelvórákon való csoportbontás
  • a német anyanyelvű országokkal való kapcsolataink, melyek révén tanulóink anyanyelvi környezetben is gyakorolhatják a német nyelvű kommunikációt. Több ausztriai partneriskolával állunk kapcsolatban. Ennek keretein belül lehetőséget kínálunk partneriskoláink tanóráin való részvételre. Közös kulturális és sport rendezvényeket, projekteket szervezünk.
  • a németországi vendégtanár
  • az ausztriai, illetve németországi egy hetes nyelvi tábor
  • a tanév végi „házi nyelvi tábor”
  • a német nyelvi projektekben való részvétel
  • a hetedik, nyolcadik osztályosainknak biztosított nyelvvizsga felkészítés
  • DSD I (németországi nyelvvizsga –Deutsches Sprachdiplom I) nyelvvizsga letételének lehetősége

Nyelvoktató osztályainkban tanulóink emelt szinten, heti 5 órában tanulják a német nemzetiségi nyelv és irodalmat, valamint heti 1 órában a német nemzetiségi népismeretet.

Kétnyelvű oktatási formában tanuló gyermekeink a német nemzetiségi nyelv és irodalom valamint a népismeret mellett következő tantárgyakat is német nyelven tanulják:

alsó tagozaton: készségtárgyak (ének-zene, technika és életvitel, vizuális kultúra (rajz), testnevelés és sport), környezetismeret

felső tagozaton: történelem, természetismeret illetve földrajz, technika és életvitel, testnevelés és sport.

A tanulók felvételénél nem feltétel a német nyelvi családi háttér, de túljelentkezés esetén előnyt jelent a magyarországi német nemzetiséghez való kötődés.

Tanórán kívüli tevékenységi formák

Alsó tagozatos gyermekeink számára biztosítjuk a napközi otthonos foglalkozásokat, ahol fontos feladat a szakszerű segítséggel történő másnapi órákra való felkészülés. Emellett játszóházakat, zenés, táncos, műsoros délutánokat szervezünk.

Felső tagozatos diákjaink a tanórák után tanulószobai foglalkozáson készülhetnek a másnapi órákra.

Délutánonként szakköreink színes kínálatából mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelőt.

Különféle sportágakban nyújtunk lehetőséget diákjainknak a sporttevékenység gyakorlására testnevelés órákon, illetve délutáni szakköri foglalkozásokon. Így pl. leány és fiú kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, duatlon, triatlon, tájfutás , floorball, sakk, tömegsport, gerinctorna.

Iskolánkban tanulóink számára gyógytestnevelési lehetőséget is biztosítunk.

A téli hónapokban egy hetes ausztriai sítáborokat szervezünk alsó és felső tagozatos tanulóinknak egyaránt.

A nyári szünet egy részében sport-napközi, balatoni táborozási lehetőség illetve házi nyelvi tábor várja az érdeklődő gyerekeket.

Iskolánk helyet ad az egyik soproni nyelviskola angol nyelvi óráinak már harmadik osztálytól kezdve.

Számítástechnikai termünkben szaktanári vezetéssel folyik az informatika oktatása 4. osztálytól kezdve. Felsőbb évfolyamos tanulóinknak felkészítést biztosítunk az ECDL vizsgára.

Tanulóink rendszeresen látogatják a Petőfi Színház gyermek- és ifjúsági előadásait.

A hagyományokat német nemzetiségi tánccsoportunk is ápolja, amelynek tagjai a híres soproni „Testvériség” táncegyüttes utánpótláscsapatát is képezik. Műsorukkal számtalanszor színesítették már az iskolai, városi, sőt a határon túli rendezvényeket.

Évről évre szép eredményeket érnek el tanulóink a különböző szintű tanulmányi, kulturális és sportversenyeken is.

Középiskolai felvételi előkészítőt tartunk nyolcadik osztályosainknak. A nyolcadik osztályt végzett diákjainknak mintegy 90 %-át az első helyen megjelölt középiskolába vették fel az elmúlt években, kb. 1/3 részük valamilyen nyelvi tagozaton tanul tovább. Partneriskoláink között szerepel ausztriai középiskola is, ahová ugyancsak szívesen várják iskolánk tanulóit.

Rendezvényeinkkel, a gyerekek szereplésével az iskola életét, tanulóink diákéveit szeretnénk színesebbé, érdekesebbé, emlékezetesebbé tenni.

Fontosnak tartjuk tanulóink szabadidejének tartalmas eltöltését.

Programjaink közül kiemelnénk a Márton napi műsort, az iskolában megrendezésre kerülő Adventi vásárt, az ausztriai partneriskolákkal közösen tartott Német Nemzetiségi Karácsonydélutánt, a hagyományőrző téltemetést és farsangi mulatságot, a szülőknek és a környéken lakóknak szervezett immár évek óta nagysikerű Német Nemzetiségi Bált, a tanév legutolsó napján az évzáró Kerti partit, valamint különféle projektjeinket – egészségnapok, osztrák- magyar találkozók.

A Szülői Munkaközösség tagjai aktívan részt vesznek az iskola életében, segítik munkánkat.

 

Egy olyan nevelőtársi, partneri kapcsolatot szeretnénk Önökkel is kialakítani, amelyben szülő és iskola egyet akarva, egymást segítve valósítja meg elképzeléseit gyermekeink fejlődésének érdekében.

 

Fontos tudnivalók

Iskolánk igazgatója és a leendő első osztályos tanító nénik tájékoztató szülői értekezletet tartanak 2018. március 19-én, hétfőn 17.00 órakor.

2018. március 20-án, kedden és március 21-én, szerdán 8-11 óráig nyílt tanítási napot tartunk az érdeklődő szülők számára.

2018. április 6-án, pénteken 16 órakor Fenyő Suli Buli lesz, ahol vidám szórakoztató programokkal több helyszínen várjuk a leendő első osztályosokat az iskolában.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!

AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE SZERETETTEL várja Önöket!

A hozzászólások lezárva.