Leendő elsőseinknek

 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 2019

 logo

 Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –

Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

 9400 Sopron, Fenyő tér 1.      Tel./Fax.: 99/510-232

E-mail: fenyosuli@gmail.com
Honlap: www.fenyoter.sopron.hu

 

Az iskola igazgatója: Tormáné Bakody Noémi
A beíratásért felelős: Tormáné Bakody Noémi
Fogadóórája: csütörtök: 14.00 -15.00 óráig

 

 Sok szeretettel köszöntjük a leendő első osztályosokat és szüleiket!

 Rövid bemutatkozásunkkal szeretnénk segíteni felelősségteljes döntésüket, mellyel kisgyermekük iskoláját megválasztják.

A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb német nemzetiségi általános iskolája.

Sopron kertvárosának határán, Bánfalva egészséges levegőjű zöld övezetében várja tanulóit.

A jól felszerelt, több ezer kötetes magyar és német nyelvű könyvtárral, számítógép-teremmel, nagy tornateremmel, sportpályával, saját udvarral rendelkező iskola épületében több mint 800 diák tanul. Két épületszárnyán jelenleg a 16 osztályt foglalkoztató alsó, és a 13 osztályból álló felső tagozat osztozik.

 Első osztályainkról

A 2019/2020-as tanévben négy első osztály indítását tervezzük.

Leendő elsős osztálytanítók: 1.a Kaufmann Zsuzsanna

                                                1.b Vargha Zsuzsanna

                                                1.c Regényiné Schőberl Hella

                                                1.d Kőhalminé Nagy Erika

Iskolánkban már első osztálytól megkezdődik a német nemzetiségi nyelv oktatása.

A gyerekek német nemzetiségi kétnyelvű, vagy német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban tanulhatnak.

 

Tantárgyak

Óra/hét

Magyar nyelv és irodalom

7

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

5

Matematika

4

Környezetismeret

1

Technika és életvitel

1

Ének-zene

1

Vizuális kultúra

1

Testnevelés és sport

5

Népismeret

1

Erkölcstan/hit- és erkölcstan

1

Összesen:

27

 

Az óvoda és az iskola között zökkenőmentes átmenetre törekszünk, ezért szükség esetén fejlesztő-és gyógypedagógusok segítik munkánkat. A fejlesztés egyénileg, illetve kis csoportban történik.

A német nemzetiségi nyelv magas szintű oktatását szolgálja:

  • a nyelvórákon való csoportbontás
  • a német anyanyelvű országokkal való kapcsolataink, melyek révén tanulóink anyanyelvi környezetben is gyakorolhatják a német nyelvű kommunikációt. Több ausztriai partneriskolával állunk kapcsolatban. Ennek keretein belül lehetőséget kínálunk partneriskoláink tanóráin való részvételre. Közös kulturális és sport rendezvényeket, projekteket szervezünk.
  • az ausztriai, illetve németországi egy hetes nyelvi tábor
  • a tanév végi „házi nyelvi táborok”
  • a német nyelvi projektekben való részvétel
  • a hetedik, nyolcadik osztályosainknak biztosított nyelvvizsga felkészítés
  • DSD I (németországi nyelvvizsga –Deutsches Sprachdiplom I) nyelvvizsga letételének lehetősége

Nyelvoktató osztályainkban tanulóink emelt szinten, heti 5 órában tanulják a német nemzetiségi nyelv és irodalmat, valamint heti 1 órában a német nemzetiségi népismeretet.

Kétnyelvű oktatási formában tanuló gyermekeink a német nemzetiségi nyelv és irodalom valamint a népismeret mellett következő tantárgyakat is német nyelven tanulják:

alsó tagozaton: készségtárgyak (ének-zene, technika és életvitel, vizuális kultúra (rajz), testnevelés és sport), környezetismeret

felső tagozaton: történelem, természetismeret illetve földrajz, biológia, technika és életvitel, testnevelés és sport.

A tanulók felvételénél nem feltétel a német nyelvi családi háttér, de túljelentkezés esetén elsősorban a magyarországi német nemzetiségi származásúakat vesszük fel.

Tanórán kívüli tevékenységi formák

Alsó tagozatos gyermekeink számára biztosítjuk a napközi otthonos foglalkozásokat, ahol fontos feladat a szakszerű segítséggel történő másnapi órákra való felkészülés. Emellett játszóházakat, zenés, táncos, műsoros délutánokat szervezünk.

Felső tagozatos diákjaink a tanórák után tanulószobai foglalkozáson készülhetnek a másnapi órákra.

Harmadik osztálytól lehetőséget biztosítunk fakultatív keretek között az angol nyelv tanulására is, melyet ötödik évfolyamtól kötelezően, a tanítási órák keretében sajátítanak el tanulóink.

Számítástechnikai termünkben szaktanári vezetéssel folyik az informatika oktatása 4. osztálytól kezdve. Felsőbb évfolyamos tanulóinknak felkészítést biztosítunk az ECDL vizsgára.

Évről évre szép eredményeket érnek el tanulóink a különböző szintű tanulmányi, kulturális és sportversenyeken is.

Középiskolai felvételi előkészítőt tartunk nyolcadik osztályosainknak. A nyolcadik osztályt végzett diákjainknak mintegy 90 %-át az első helyen megjelölt középiskolába vették fel az elmúlt években, kb. 1/3 részük valamilyen nyelvi tagozaton tanul tovább.

Szakköreink színes kínálatából mindenki megtalálhatja az érdeklődési körének megfelelőt.

Különféle sportágakban nyújtunk lehetőséget diákjainknak a sporttevékenység gyakorlására testnevelés órákon, illetve délutáni szakköri foglalkozásokon. Így pl. leány és fiú kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, vitorlázás, tájfutás, floorball, sakk, krav maga önvédelmi sport, gerinctorna.

Iskolánkban tanulóink számára gyógytestnevelési lehetőséget is biztosítunk.

A téli hónapokban egy hetes ausztriai sítáborokat szervezünk alsó és felső tagozatos tanulóinknak egyaránt.

A nyári szünet egy részében sport-napközi, különböző nyári táborozási lehetőségek valamint „házi nyelvi táborok” várják az érdeklődő gyerekeket.

Tanulóink rendszeresen látogatják a Petőfi Színház gyermek- és ifjúsági előadásait.

Nagy hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségi hagyományok ápolására, megőrzésére. A német nemzetiségi kultúra az iskola életének minden területét áthatja. E köré szerveződnek hagyományőrző programjaink, projektnapjaink, rendezvényeink, ezt segítik német nemzetiségi tánccsoportjaink. A német nemzetiségi táncokat testnevelés órák keretében sajátíthatják el tanulóink.

Programjaink közül kiemelnénk a Márton napi műsort, az iskolában megrendezésre kerülő Adventi vásárt, az ausztriai partneriskolákkal közösen tartott Német Nemzetiségi Karácsonydélutánt, a hagyományőrző téltemetést és farsangi mulatságot, a szülőknek és a környéken lakóknak szervezett immár évek óta nagysikerű Német Nemzetiségi Bált, a tanév legutolsó napján az évzáró Kerti partit, valamint különféle projektjeinket – nemzetiségi nap, egészségnapok, osztrák- magyar találkozók. Aktívan részt veszünk szűkebb és tágabb környezetünk (Bánfalva, Sopron) német nemzetiségi rendezvényein.

A Szülői Munkaközösség tagjai aktívan részt vesznek az iskola életében, segítik munkánkat.

Olyan nevelőtársi, partneri kapcsolatot szeretnénk Önökkel is kialakítani, amelyben szülő és iskola egyet akarva, egymást segítve valósítja meg elképzeléseit gyermekeink fejlődése érdekében.

 

Fontos tudnivalók

Iskolánk igazgatója és a leendő első osztályos tanító nénik tájékoztató szülői értekezletet tartanak 2019. március 11-én, hétfőn 17.00 órakor.

2019. március 12-én, kedden és március 13-án, szerdán 8-11 óráig nyílt tanítási napra várjuk az érdeklődő szülőket.

 2019. március 29-én, pénteken 16 órakor Fenyő Suli Buli lesz, ahol vidám, szórakoztató programokat szervezünk a leendő első osztályos gyerekeknek az iskolában.

Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat!

 AZ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE SZERETETTEL várja Önöket!

 

 

A hozzászólások lezárva.