Beiskolázási tájékoztató leendő elsőseinknek

isk4Sok szeretettel köszöntjük a leendő első osztályosokat és szüleiket!

Rövid bemutatkozásunkkal szeretnénk segíteni felelősségteljes döntésüket, mellyel kisgyermekük iskoláját megválasztják.

A Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola –Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Győr-Moson-Sopron megye legnagyobb német nemzetiségi nyelvoktató általános iskolája.

Sopron kertvárosának határán, Bánfalva egészséges levegőjű zöld övezetében várja tanulóit.

A jól felszerelt, több ezer kötetes magyar és német nyelvű könyvtárral, számítógépteremmel, nagy tornateremmel, sportpályával, saját udvarral rendelkező iskola épületében több mint 700 diák tanul. Két épületszárnyán jelenleg a 16 osztályt foglalkoztató alsó, és a 11 osztályból álló felső tagozat osztozik.

Első osztályainkról

Iskolánk profilja a német nemzetiségi nyelvoktatás már az első osztálytól kezdve.

A gyerekek kétnyelvű német nemzetiségi nyelvoktató, vagy német nemzetiségi nyelvoktató osztályokban tanulhatnak.

Az óvoda és az iskola között zökkenőmentes átmenetre törekszünk, ezért szükség esetén fejlesztő- és gyógypedagógusaink segítik munkánkat. A fejlesztés egyénileg, illetve kis csoportban történik.

 Alapelveink

A német nemzetiségi nyelv magas szintű oktatását nagymértékben segíti a nyelvórákon való csoportbontás

a nyelvórákon való csoportbontás
német anyanyelvű országokkal való kapcsolataink, melyek révén tanulóink anyanyelvi környezetben gyakorolhatják a német nyelvű kommunikációt
(egy németországi és több ausztriai partneriskolával állunk kapcsolatban)
lehetőséget kínálunk osztrák partneriskoláink tanóráin,
illetve közös kulturális és sportrendezvényeken való részvételre
különféle német nyelvi projektekben való részvétel
németországi vendégtanárunk által tartott órák
ausztriai, illetve németországi egy hetes nyelvi tábor
németországi – egy hetes – családoknál elhelyezett „diákcsere” látogatás
illetve németországi diákok fogadása családoknál elhelyezve
a tanév végén egy hetes „házi nyelvi tábor” színes programokkal
hetedik, nyolcadik osztályosainknak nyelvvizsgára való előkészítő foglalkozások
DSD I (németországi nyelvvizsga – Deutsches Sprachdiplom I) előkészítő és vizsgalehetőség.

Tanulóink emelt szinten, heti 5 órában tanulják a német nemzetiségi nyelv és irodalmat, valamint heti 1 órában a német nemzetiségi népismeretet.

Mindemellett kétnyelvű oktatási formában tanuló gyermekeink a következő tantárgyakat német nyelven tanulják:

alsó tagozaton : környezetismeret, részben a matematika, valamint készségtárgyak (ének-zene, technika és életvitel, rajz, testnevelés és sport),
felső tagozaton : történelem, természetismeret, illetve földrajz és/vagy biológia, valamint készségtárgyak (ének-zene, technika és életvitel, testnevelés és sport).

A tanulók felvételénél nem feltétel a német nyelvi családi háttér, de túljelentkezés esetén előnyt jelent a német nemzetiséghez való kötődés.

Tanórán kívüli tevékenységi formák

Alsó tagozatos gyermekeink számára biztosítjuk a napközi otthonos foglalkozásokat, ahol fontos feladat a szakszerű segítséggel történő másnapi órákra való felkészülés. Emellett havonta játszóházakat, zenés, táncos, műsoros délutánokat szervezünk napköziseinknek.

Felső tagozatos diákjaink a tanórák után tanulószobai foglalkozáson készülhetnek a másnapi órákra.

Különféle sportágakban nyújtunk lehetőséget diákjainknak a sporttevékenység gyakorlására testnevelés órákon, illetve egyéb délutáni foglalkozásokon.
Így pl. leány és fiú kosárlabda, labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, duatlon, triatlon, tájfutás, floorball, sakk, tömegsport, aerobic, gerinctorna.

Iskolánkban tanulóink számára gyógytestnevelési lehetőséget is biztosítunk.

A téli hónapokban egy hetes ausztriai sítábort szervezünk.

A nyári szünet egy részében sport-napközi, illetve „házi nyelvi tábor” várja az érdeklődő gyerekeket.

Iskolánk helyet ad az egyik soproni nyelviskola angol nyelvi óráinak már harmadik osztálytól kezdve.

Számítástechnikai termünkben szaktanári vezetéssel folyik az informatika oktatása 4. osztálytól kezdve.

Számítástechnikai szakkör is működik az érdeklődő gyerekek számára .

Tanulóink rendszeresen látogatják a Petőfi Színház gyermek- és ifjúsági előadásait.

A hagyományokat német nemzetiségi tánccsoportunk is ápolja, amelynek tagjai a híres soproni „Testvériség” táncegyüttes utánpótláscsapatát is képezik.
Műsorukkal számtalanszor színesítették már az iskolai, városi, sőt a határon túli rendezvényeket.

Évről évre szép eredményeket érnek el tanulóink a különböző szintű –városi, megyei, regionális és országos – tanulmányi, kulturális és sportversenyeken is.

Középiskolai felvételi előkészítőt tartunk nyolcadik osztályosainknak.

A nyolcadik osztályt végzett diákjainknak mintegy 90 %-át az első helyen megjelölt középiskolába vették fel az elmúlt években,
kb. 1/3 részük valamilyen nyelvi tagozaton tanul tovább.
Partneriskoláink között szerepel osztrák középiskola is, ahová ugyancsak szívesen várják iskolánk tanulóit.

Rendezvényeinkkel, a gyerekek szereplésével az iskola életét, tanulóink diákéveit szeretnénk színesebbé, érdekesebbé, emlékezetesebbé tenni.

Fontosnak tartjuk tanulóink szabadidejének tartalmas eltöltését.

Programjaink közül kiemelnénk a Márton napi műsort, az iskolában megrendezésre kerülő Adventi vásárt, a Halloween Partyt, az osztrák partneriskolákkal közösen tartott Német Nemzetiségi Karácsonydélutánt, a vidám farsangi mulatságokat, a szülőknek és a környéken lakóknak szervezett immár évek óta nagysikerű Német Nemzetiségi Bált, a tanév legutolsó napján az évzáró Kerti partit, valamint különféle projektjeinket – pl. egészségnapok, osztrák- magyar találkozók.

A “Feltörekvő Fenyőért Közhasznú Alapítvány” segítségével támogatjuk rendezvényeink, vetélkedőink, versenyeink megszervezését.

A Szülői Munkaközösség tagjai aktívan részt vesznek az iskola életében.

Egy olyan nevelőtársi, partneri kapcsolatot szeretnénk Önökkel is kialakítani, amelyben szülő és iskola egyet akarva, egymást segítve valósítja meg elképzeléseit gyermekeink fejlődésének érdekében.

Oszd meg Facebookon!

Hozzászólás