Beiratkozás

jelentkező+gyerekek

Ideje:
2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óráig

2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya)

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (óvodai szakvélemény, eredeti)

• vagy nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvéleményt (pl. ha a gyermek külföldön járt óvodába)

• sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői bizottság szakvéleményét

• ha csak az egyik szülő gyakorolja a felügyeleti jogot, a kitöltendő nyilatkozat mellé csatolnia kell az alábbiak közül valamelyiket:

• nem magyar állampolgárságú gyermek esetében:

◊ vagy a gyámhivatalban felvett nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról;

◊ vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonatát;

◊ vagy a gyámhivatal határozatát;

◊ vagy a bíróság ítéletét a gyerekelhelyezésről

◊ vagy regisztrációs igazolást (határozatlan ideig érvényes)

◊ vagy tartózkodási kártyát (max. 5 évig érvényes)

◊ vagy állandó tartózkodási kártyát

Általános tudnivalók

° Önöknek a beiratkozáskor kell nyilatkozatot kitölteniük arról, hogy a kétnyelvű nemzetiségi vagy a nyelvoktató nemzetiségi oktatási formát kérik-e, és ezzel együtt vállalják az iskolánkban lévő heti óraszámokat.

° Nyilatkozniuk kell az erkölcstan vagy hit és erkölcstan oktatásában való részvétel szándékáról.

° Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról

A felvétel rendje:

• A tankötelezettség kezdetéről az óvoda (Pedagógiai Szakszolgálati Központ) véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

• A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az elutasító határozat tartalmazza a gyermeket fogadni tudó intézményt.

• A felvételi körzetekről és a felvétel egyéb szabályairól a tankerületben, a polgármesteri hivatalban, az iskolában kaphatnak tájékoztatást.

• A gyermek napközi otthoni felvételét vagy menzai ellátását a beíratással egy időben kérhetik.

• Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés-oktatásban való részvételről (letölthető PDF dokumentum) >>

• Olvassa el beiskolázási tájékoztatónkat! >>

 

Oszd meg Facebookon!

A hozzászólások lezárva.